Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Ainmeil thar Cheudan: Presentations to the 2011 Sorley MacLean Conference

Bhiodh ceud bliadhna air a’ bhliadhna 2011 bho rugadh Somhairle MacGill-Eain, agus airson sin a chomharrachadh agus airson gun dèante meòrachadh farsaing air an dìleab phrìseil a dh’fhàg e mar bhàrd, mar sgrùdaire litreachais, mar…

£8.00

A’ Cleachdadh na Gàidhlig: slatan-tomhais ann an dìon cànain sa choimhearsnachd

Co-chruinneachadh a tha seo de phàipearan le ­sgoilearan, iomairtichean, luchd-gnìomhachais, luchd-teagaisg 7c air taghadh math de chuspair­ean ceangailte ri brosnachadh agus gleidheadh cleachdadh na Gàidhlig ann an iomadach seòrsa coimhearsnachd agus buidhne. Leabhar air…

£10.00

Sùil air an t-Saoghal: buaidhean eadar-nàiseanta air sgrìobhadh sa Ghàidhlig

Thathar ag ràdh gu bheil gach cànan a’ toirt dhuinn dòigh eadar-dhealaichte air an saoghal fhaicinn, dòigh ùr air an saoghal a chruthachadh. Tha an leabhar dian inntinneach seo a’ cur na ceist ciamar…

£16.00

A’ Ghàidhlig agus Beachdan nan Sgoilearan: cothroman leasachaidh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig

Mar a sheall diofar phròiseactan rannsachaidh air soirbheas sgoilearan ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig (FMG), tha an siostam foghlaim sin ag obrachadh fìor mhath bho thaobh amasan acadaimeagach. Ach, ged a tha FMG…

£7.50

Dè bhios caora ag ràdh?

Dè bhios caora ag ràdh? Deagh Cheist eile agus an tè mu dheireadh san t-sreath de lèintean-t àlainn a tha seo air an dealbhadh le Graficanna. Faodar am faighinn ann am meudan 6-12 mhìos, 12-18…

£10.00

Dè bhios muc ag ràdh?

Dè bhios muc ag ràdh? Uill, sin a' cheist! Abair lèintean snog a tha seo air an dealbhachadh le Graficanna. Faodar fhaighinn ann am meudan 6-12 mhìos, 12-18 mìosan, 18-24 mìosan.

£8.00

Tuath air a' Bhealach - Màrtainn Mac an t-Saoir

Seo an leabhar eile as ùire san t-sreath Lasag airson inbhich òg.

Is e tè òg nach fhaca cus dhen t-saoghal a th' ann an Robyn Carruthers.  Bidh i ag obair ann am bùth an…

£7.99

Seudaireachd le 'The Silver Grasshopper'

Tha sinn toilichte a ràdh gu bheil 'necklaces' ùra again sa bhùth a chaidh a dhèanamh le 'The Silver Grasshopper'. Faodar necklace cridhe fhaighinn dhen Eilean Sgitheanach, Leòdhas is Na Hearadh, Barraigh agus Alba. Tha…

£62.00

An Sgoil Dhubh - Iain F. MacLeòid

Seo an còigeamh leabhar san t-sreath Aiteal, sreath ficsein ùr bho dhiofar sgrìobhadairean ealanta. Chaidh an leabhar seo a sgrìobhadh le Iain F. MacLeòid a tha air mòran eile a chur an clò a leithid…

£9.99

Love and Music Will Endure - Liz MacRae Shaw

Seo nobhail eachdraidheil a tha stèidhichte air beatha Mairi Mhòr nan Òran, bana-ghaisgeach poilitigeach agus cultarach nan Gàidheal.  Tha na h-òrain aig Màiri fhathast mar phàirt mhòr dhe shaoghal òrain Ghàidhlig an latha an-diugh agus…

£8.99

Tro Chloich na Sùla – Maoilios Caimbeul

Tha sean agus ùr a’ measgachadh còmhla ri chèile sa chruinneachadh bhàrdachd seo le Maoilios Caimbeul. Tha an t-sreath dhàn aig toiseach an leabhair stèidhichte gu ìre bhig air an t-sean mheadrachd phroifeiseanta, dàn dìreach.…

£9.99

Saltire - Ionnsaigh

‘S e ‘Ionnsaigh’ a’ chiad leabhar ann an sreath ùr agus a’ chiad nobhail grafaigeach a chaidh fhoillseachadh sa Ghàidhlig. Tha an t-sreath a leantainn a’ chiad laoch comaig Albannach, Saltire. Tha e mòr, tha…

£9.99

Seiseanan san t-Sabhail 2014 - Ceòl le Òigridh na Gàidhealtachd

Seo agaibh clàr de cheòl le òigridh na Gàidhealtachd agus nan eilean a dh‘èirich às a’ phròiseict ‘Seiseanan san t-Sabhail’ a tha a toirt ùine san stiùidio saor ‘s an asgaidh do dh’ òigridh a…

£7.00

Bàird Ghleann Dail. A Selection of Songs and Poems by Niall MacLeòid, 'The Bard of Skye', his brother Iain Dubh and their father

Tha an leabhar seo, a chaidh a dheasachadh le Meg Bateman, a’ comharrachadh ceud bliadhna bhon a chaochaill am bàrd Niall MacLeòid, à Gleann Dail san Eilean Sgitheanach, ann an 1913. Chìthear ath-fhoillseachadh de chuid…

£25.00

Ó Choill go Barr Ghéarain, Somhairle MacGillEain - Paddy Bushe

Seo leabhar de dh' eadar-theangachaidhean Gaeilge de chruinneachadh bàrdachd Shomhairle MhicGillEain. 'S e Paddy Bushe, bàrd Èireannach agus ball de Aosdána, acadamaidh Èireannach de sgrìobhadairean, luchd-ealain agus ciùil, a rinn an t-eadar-theangachadh dhan Ghaeilge. Tha…

£15.00

Buses of Skye and the Western Isles - Iain Mac na Cèardaich

Ma tha ùidh agad ann am busaichean agus eachdraidh còmhdail anns an Eilean Sgitheanach agus na h-Eileanan Siar seo an dearbh leabhar dhut! Chaidh a dhèanamh le Iain Mac na Cèardaich a bha na dhotair…

£14.99

Feur Buidhe An t-Samhraidh - Tim Armstrong

Tha an leabhar seo, a chaidh a sgrìobhadh le Tim Armstrong, anns an t-sreath ùr Lasag a tha a’ tairgsinn raon ficsean tarraingeach a tha soirbh ri leughadh do dh’inbhich òg. Tha na leabhraichean freagarrach…

£7.99

Nigheanan Mòra - Catrìona Lexy Chaimbeul

Ann an Nigheanan Mòra, a chaidh a sgrìobhadh le Catrìona Lexy Chaimbeul, tha cùisean ag atharrachadh eadar caraidean Bell, Anna agus Jo an uair a tha am fear aig Jo airson 's gum fuirich i…

£7.99

Làimhsich agus Fairich a' chiad Leabhar-chleasan

Còrdaidh e ris a' chloinn a bhith a' làimhseachadh nan cruthan agus a' faireachdainn nan diofar stuthan anns an leabhar àlainn, dathte seo.

Acair 2012

£7.99

Lèine-t Caileag Bheag

Tha lèine-t ùr againn airson nan nigheanan beaga! Tha na lèintean-t àlainn seo air an dèanamh le GRAFICANNA agus ri fhaighinn ann am meudan eadar 1 is 8 bliadhna. Feuch gum faigh sibh tè dhiubh.

£10.00

Blas na Gàidhlig - Michael Bauer

'S e leabhar mìorbhaileach a tha seo air cuspair iomadh-fhillte: Fuaimneachadh na Gàidhlig. Leis an leabhar seo 's urrainn fiù's luchd-tòiseachaidh eòlas fhaighinn air cuspair mar fhogharach 's faighinn a-mach gu mionaideach carson a tha…

£35.00

Breabach - Urlar

Seo agaibh an ceathramh clàr bhon chòmhlan-ciùil Albannach, Breabach. ‘S e còmhlan lùthmhor, neartmhor a th’ annta a tha ainmeil airson a bhith a’ cluich dà sheata den phìob Ghàidhealaich! Bhuannaich iad an duais airson…

£12.95

Alasdair Fraser & Natalie Haas - Abundance

‘S e Abundance (2013) an clàr ùr aig an fhìdhlear Alasdair Fraser, agus a’ chluicheadair cello, Natalie Haas. ‘S e seo an ceathramh clàr aig an dithis còmhla agus leis a sin tha iad a’…

£11.99

Piping Traditions of the Isle of Skye - Bridget MacKenzie

Tha an leabhar seo, a chaidh fhoillseachadh ann an 2012, sgoinneil airson duine sam bith aig a bheil ùidh ann am pìobaireachd. Gheibhear fiosrachadh air traidiseanan, ceòl, cluicheadairean, luchd-oideachaidh, co-fharpaisean, còmhlan ciùil, litreachas agus sgeulachdan…

£25.00

Air Cuan Dubh Drilseach - Tim Armstrong

Chaidh ‘Air Cuan Dubh Drilseach’ fhoillseachadh le CLÀR ann an 2013. ‘S e seo a’ chiad leabhar ficsean saidheansail do dh’inbhich a chaidh a sgrìobhadh sa Ghàidhlig!

‘Bha a chorp co-ionnan ri corp daonna ach…

£9.99

Sùil air an t-Saoghal; buaidhean eadar-nàiseanta air sgrìobhadh sa Ghàidhlig

Is e leabhar inntinneach a th’ ann an Sùil air an t-Saoghal a chaidh a dheasachadh le Pàdraig MacAoidh agus Niall O’Gallagher. Tha an leabhar a’ toirt sùil air buaidhean eadar-nàiseanta air sgrìobhadh sa Ghàidhlig.…

£16.00

Na Caraidean - Julia Donaldson

Acair, 2013

Sgeulachd àlainn iongantach mu aon chaileag bheag agus a còig dolaichean pàipeir.

Sgeulachd liriceach mu leanabas, mu chuimhne agus cumhachd mac-meanmna bhon sgrìobhadh gun choimeas aig Julia Donaldson, agus dealbhan mìorbhaileach bho shàr…

£6.99

Fergie Dòmhnallach - Yes is the Vote for Bonnie Scotland

Tha taghadh mòr againn mar nàisean air an 18mh dhen t-Sultain 2014 agus tha Fergie air òran ùr a chur ri chèile air thoiseach air a' bhòt airson neo-eisimeileachd na h-Alba. 'S e cuimhneachan sònraichte…

£4.00

Cluicheadairean - Catrìona Lexy Chaimbeul

Chaidh an leabhar ùr Cluicheadairean le Catrìona Lexy Chaimbeul fhoillseachadh anns An Dàmhair 2013. Tha na Morrisons mar a h-uile teaghlach eile, dòigheil agus soirbheachail. ’S e dotair th’ ann…

£9.99

Clàr James Duncan MacKenzie

Seo a’ chiad chlàr bhon neach-ciùil James Duncan MacKenzie. Chaidh an clàr seo a chur air bhog aig Feis HebCelt am-bliadhna.  ‘S e sàr-phìobaire à Eilean Leòdhais a th’ ann an James a cheumnaich bho Chonservatoire…

£11.99

Mànran - The Test

Chaidh an còmhlan-ciùil Mànran a stèidheachadh ann an 2010 le sia caraidean òga bho air feadh Alba. Tha blas sònraichte aca fhèin is iad a cluich an dà chuid òrain Gàidhlig is Beurla leis a’…

£11.95

Latha Bha Siud - M. Christina Butler & Tina Macnaughton

’S e seo aon de na leabhraichean ùra “Làimhsich agus Fairich” aig Acair a bhios a’ cleachdadh stuthan-clòimhe mar phàirt de na dealbhan. Anns an sgeul seo tha Bìodag a’ tadhal air a co-ogha Ghràineag…

£4.99

Spùinneadairean Dubh na h-Oidhche - Peter Harris & Deborah Allwright

Ann am beul na h-oidhche 's e na leabaidh tha Tòmas a' smaoineachadh gur e uilebheistean no bòcain a tha e a' faicinn na rùm. Ach tha e ceàrr. Spùinneadairean a th' ann (feadhainn àraid…

£5.99

Cudail Chan fhaigh Mi... - David Melling

Am bi thu a' faireachdainn uaireannan gun bu toigh leat cudail? Bithidh Dòmhnall, agus tha e a' dol a-mach a lorg a' chudail as fheàrr a th' air an t-saoghal.

’S e seo tionndadh Gàidhlig…

£5.99

An Turas Siar

'S e balach tapaidh a tha ann an Aldan, fear a thadhlas air uaimh aosmhor às nach till e. Nuair a chluinneas a phiuthar Alda, gun deach a thoirt air falbh gu Eilean nan Naomh,…

£5.99

Chan e sin mo cheann-fionn... - Fiona Watt

'S e leabhar don chloinn as òige tha seo. Thathas ag amas air an sgilean mothachaidh agus cànain a thoirt air adhart leis na dealbhan dathte agus na diofar stuthan air gach duilleag. Còrdaidh e…

£5.99

Cruinn - Brian Ó hEadhra, Fiona NicCoinnich, Seumas Greumach & Rachel Walker

’S e seo clàr ùr de dh’òrain Ghàidhlig air an gabhail le Brian Ó hEadhra, Fiona NicCoinnich, Seumas Greumach is Rachel Walker. Tha iad uile nan seinneadairean Gàidhlig cliùiteach agus thòisich iad a’ seinn còmhla…

£11.99

Brìgh an Òrain - A Story in Every Song

B’ e Lachlann Dhòmhnaill Nìll seanchaidh fìor ainmeil san 20mh linn. Ged as ann à Alba Nuadh a bha e agus esan sa cheathramh ghinealach den teaghlach ann an Canada, b’ ann à Alba a…

£28.50

Fonn Ratharsair

Air an CD seo tha taghadh de 10 fuinn is òrain le iomadh ceòladair is seinneadair cliùiteach leithid Blàr Dùghlas, Brian Ó hEadhra agus Gabe McVarish. Fhuair na ceòladairean coimisean airson ceòl ùr a sgrìobhadh…

£11.99

An Guth 7

’S e seo an seachdamh leabhar san t-sreath An Guth deasaichte le Rody Gorman fad deich bliadhnaichean a-nis. ‘S e cruinneachadh de bhàrdachd ann an Gàidhlig na h-Alba is Gàidhlig na h-Èireann a th’ annta…

£7.50

Barrule

Chaidh an CD seo a sgaoileadh ann an 2012 le Barrule, còmhlan-ciùil òg às Eilean Mhanainn a tha ag amas air ceòl Manannach a thoirt do dh’aire dhaoine air feadh an t-saoghail.  ’S e an…

£10.00

Na Caimbeulaich - Fonn (leabhar)

Thathas air a bhith an dùil ris an leabhar seo fad greis mhath, co-dhiù on a chaidh an CD leis an aon ainm a sgaoileadh ann an 2012. ‘S e leabhar mòr tomadach a th’…

£30.00

Alasdair MacIlleBhàin - Las

’S e seo ciad chlàr a’ Mhullaich òig, Alasdair MacIlleBhàin. Chaidh a sgaoileadh san t-Samhain 2012 is daoine air fadachd a ghabhail ris son ùine fhada. Choisinn Alasdair cliù dha fhèin an dèidh dha Bonn…

£11.99

Faclair Angus Watson

Anns an fhaclair seo gheibhear eadar-theangachaidhean air tòrr fhaclan co-cheangailte ri iomadh cuspair, nam measg cuspairean fìor ùr leithid coimpiutaireachd. Gheibhear cuideachd pailteas abairtean a bharrachd air stiùireadh air rèimean na Gàidhlig. Tha e air…

£25.00

Màiri Mhoireasdan & Alasdair Roberts - Urstan

'S e seo clàr taitneach ùr, co-obrachadh eadar Màiri Mhoireasdan à Leòdhas agus Alasdair Roberts, seinneadair Beurla Ghallda aithnichte. Thàinig iad còmhla fo sgèith “Ceòl is Craic” ann an Glaschu agus air a' chlàr seo…

£11.99

The January Flower - Orla Broderick

'S e seo nobhail ùr sa Bheurla a chaidh fhoillseachadh ann an 2012, ag innse sgeul Mary, màthair òg a tha strì ris an t-saoghal seo bhon taobh aicese. Mi-thoilichte le beatha, tha i a'…

£8.99

Soisgeul Eòin

’S e seo Soisgeul Eòin air eadar-theangachadh on Ghreugais gu Gàidhlig an latha an-diugh. Leis mar a tha Gàidhlig air a bhith ag atharrachadh thairis air na bliadhnaichean tha duilgheadasan aig mòran Gàidhlig a’ Bhìobaill…

£1.99

Fergie Dòmhnallach - "As Highland As It Gets"

’S e seo an clàr ùr aig Fergie Dòmhnallach, cluicheadair-bogsa cho ainmeil ’s a tha as a’ Ghàidhealtachd agus fear a tha air brosnachadh a thoirt do dh’iomadh ceòladair òg an latha an-diugh. Air an…

£10.00

Brìgh nam Facal - Richard A.V. Cox

’S e seo faclair a chaidh a dheasachadh le Richard A.V. Cox , a tha a’ gabhail a-steach barrachd air 9,000 facal. A bharrachd air mìneachadh nam facal, tha e a’ toirt seachad fios air…

£10.00

Aon - Stiùidio Ostaig

Chaidh an CD seo a chlàradh ann an Stiùdio Ostaig, stiùdio ùr a chaidh a thogail aig Sabhal Mòr Ostaig o chionn goirid. Air a’ chlàr cluinnear measgachadh de luchd-teagaisg, oileanaich a tha air a’…

£6.49

Caoir Gheal Leumraich – Somhairle MacGill-Eain

’S e seo cruinneachadh bàrdachd shlàn Shomhairle MhicGill-Eain, a bha ’s ma dh’fhaoidte na bhàrd Gàidhlig a bu chudromaiche san 20mh linn. A bharrachd air na dàin ainmeil, leithid an t-sreath “Dàin do Eimhir” agus…

£25.00

Ath-Aithne - Màrtainn Mac an t-Saoir

’S e seo cruinneachadh de sgeulachdan goirid sa Ghàidhlig agus sa Bheurla. Tha 18 sgeulachdan san leabhar agus tha farsaingeachd chuspairean a’ nochdadh agus na sgeulachdan stèidhichte ann an àiteachan fad’ is farsaing thairis air…

£8.99

Air A Thòir - Màrtainn Mac an t-Saoir

Anns an treas nobhail aige, tha Màrtainn Mac an t-Saoir ag innse sgeul fir is tè, Aonghas is Monika. Tha beatha thoilichte, shoirbheachail aig Aonghas, is coltach, le leannan gaolach is obair mhath. Tha Monika…

£8.99

Gealach an Fhàis - Roger Hutchison & Criosaidh Dick

Tha an leabhar seo a’ coimhead air sgeul na Gàidhlig o chionn goirid agus àite an t-Sabhail Mhòir ann an ath-bheòthachadh a’ chànain. ’S e mion-sgrùdadh a th’ ann air ciamar a chaidh dòchas is…

£18.99

Na Caimbeulaich - Fonn

Chaidh an CD seo a dhèanamh leis na Caimbeulaich à Grìob anns an Eilean Sgitheanach. ’S iad Ceana Chaimbeul, Seumas Caimbeul, Magaidh Dhòmhnallach, Màiri Anna NicUalraig agus Wilma NicUalraig. Tha a h-uile duine aca air…

£13.99

Christine Primrose - 'S Tu Nam Chuimhne

’S e seo an dàrna clàr le Christine Primrose a rinn i ann an 1987. Tha i a’ toirt seachad taghadh de chuid de na h-òrain as fheàrr leatha le guth àraid, binn. Bidh seinn…

£10.99

Sketch - Shedlife

’S e seo a’ chiad chlàr aig Sketch, còmhlan-ciùil òg beòthail às Alba le guth binn Maeve NicFhionghain. Chaidh an CD a chur air bhog tràth as t-Samhradh 2012 agus tha an còmhlan air a…

£10.99

"Lèine-T / Hoodie Gàidhlig"

Chùm sinn co-fharpais lèintean-t na bu tràithe ann an 2012 anns an do lorg sinn abairtean no dealbhan a bhiodh freagarrach air lèintean-t Gàidhlig. ’S e seo an tè a bhuannaich agus tha i a-nis…

£14.99

Ceòlmhor Ostaig

Chaidh Ceòlmhor Ostaig a chlàradh mus robh cursa-ciùil aig a' cholaiste ach cha robh gainnead tàlaint ann a dh'aindeoin sin. Am measg nan ceòladairean tha grunn ainmean rin lorg a tha a-nis gu math ainmeil,…

£5.00

Geansaidh le zip Sabhal Mòr Ostaig

Tha na geansaidhean le zip seo rim faighinn ann an dà dhath. Tha dà phòcaid air beulaibh a' gheansaidh. Mar sin, tha na geansaidhean seo an dà chuid, comhurtail is prataigeach.
Tha iad againn…

£29.99

DVDan "Speaking Our Language"

'S e seo DVDan de 'Speaking Our Language', sreath cànain shoirbheachail a' BhBC. Tha 18 caibideilean air gach DVD a bhios a' toirt seachad faclan a tha a' buntainn ri suidheachaidhean sònraichte, mar eisimpleir 'Ag…

£25.00

Geansaidh Sabhal Mòr Ostaig

Ged a tha na geansaidhean seo a' coimhead glè shnasail, tha iad gu math cofhurtail aig an aon àm.Tha pòcaid mhòr air am beulaibh agus tha iad rim faighinn ann an dà dhath agus ann…

£22.99

Cairtean an Sgeòil Mhòir

Tha ìomhaighean nan cairtean snasail seo stèidhichte air samhlaidhean bho Leabhar Cheanannais. Tha ceithir ìomhaighean eadar-dhealaichte ann agus fear de gach tè dhiubh anns gach pasgan. Tha na cairtean air an dèanamh leis an Urramach…

£3.50

Speaking Our Language

Tha na leabhraichean seo stèidhichte air prògram t.bh. air a bheil an aon ainm. Tha faclan is abairtean air an cur an aithne an neach-ionnsachaidh a rèir shuidheachaidhean làitheil agus an leabhar stèidhichte air còmhradh.…

£10.95

Am Faclair Gàidhlig-Beurla - Colin Mark

'S e seo aon de na faclairean Gàidhlig as fharsainge agus cuid de dh'oilthighean ga mholadh mar leabhar-cùrsa do dh'oileanaich na Gàidhlig. A bharrachd air faclan, tha mòran abairtean air am mìneachadh agus rèimean a'…

£55.00

Faclair Gàidhlig gu Beurla & Beurla gu Gàidhlig

'S e seo faclair Gàidhlig air a dheasachadh le Boyd Robasdan agus Iain Dòmhnallach. Tha 24 000 eadar-theangachaidhean na lùib, nam measg abairtean cumanta, agus earrannan sònraichte aig cùl an leabhair le ainmean àite, ainmean…

£15.99

Christine Primrose - Gun Sireadh, Gun Iarraidh

Air an CD seo tha Christine Primrose a bhuineas do dh'€™Eilean Leòdhas a' gabhail measgachadh de dh'€™òrain, cuid dhiubh gu math ainmeil (leithid "A Mhairead Ғg" agus "Òganaich an Òr-Fhuilt Bhuidhe") agus cuid dhiubh nan…

£10.99