Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Prionnsapal

Tha Bòrd Stiùiridh Shabhal Mòr Ostaig a’ sireadh Prionnsapail mhisneachail agus lèirsinneach a ghabhas àite an Oll. Boyd Robasdain, a bhios a’ leigeil dheth a dhreuchd as t-Earrach. Mar Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig, tha iomadh taobh air a’ Cholaiste, le prìomhachas air foghlam agus rannsachadh aig ìre àrd agus air leasachadh cultarail. 'S ann tro mheadhan na Gàidhlig a tha teagasg agus rianachd aig a' Cholaiste. Tha a’ Cholaiste na com-pàirtiche ann an Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean.

‘S e neach mac-meanmnach le lèirsinn agus le sgilean airson sgioba a bhrosnachadh agus a’ Cholaiste fhèin a leasachadh a tha a dhìth oirnn.  Leis a sin, chuireamaid fàilte air tagradh bho neach sam bith leis na tàlantan sin.

Bidh an dreuchd seo làn-ùine agus bhite a’ sùileachadh gum biodh an neach a’ fuireach san sgìre.

Fios mu Iarrtasan:  Gheibh sibh am fiosrachadh seo uile ann am Pasgan Fiosrachaidh a’ Phrionnsapail gu h-ìosal.

Ceann-là iarrtasan: 03/11/17

Agallamhan: 17/11/17

 

  Pasgan Fiosrachaidh a' Phrionnsapail

 

 

 

 

 


 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!