Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Neach-càraidh is Glèidhidh

A bheil thu comhfhurtail a bhith ag obair mar phàirt de sgioba, a’ tighinn gu co-dhùnaidhean air prìomhachasan obrach le do chompanaich, agus an toil leat coinneachadh gach latha ri daoine ùra?

Tha sinn a’ sireadh Neach-càraidh is Glèidhidh làn-ùine a bhios a' cur ris an sgioba air làrach na Colaiste ann an Slèite.

Tha 7 togalaichean fa-leth agus 85 seòmraichean-cadail air làrach na Colaiste. Bidh dleastanasan sònraichte aig an Neach-càraidh is Glèidhidh mar phàirt den sgioba ann a bhith a' cumail nan togalaichean agus àrainneachd àlainn na colaiste ann an deagh staid. Thathar an dùil gum bi deagh chomas labhairt sa Ghàidhlig aig an Neach-càraidh is Glèidhidh còmhla ri sàr sgilean eadar-phearsa gus càirdeas is deagh sheirbheis taic a chumail ri oileanaich, luchd-obrach is luchd-tadhail.

Ceann-latha airson iarrtasan: Diluain 18 Sultain 2017.

Foirm iarrtais ri dhol gu obair@smo.uhi.ac.uk

 

  Tuairisgeul Obrach

  Foirm Iarrtais

 

Luchd-taic Sgioba-glanaidh / Làn-ùine

£8.68 san uair

A bheil e a’ còrdadh riut a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn na h-Aoigheachd airson dà luchd-taic sgioba glanaidh agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuat. 

Gheibh thu trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil. Bidh agad ri dhol tro Disclosure Scotland.

Ceann-latha airson iarrtasan: ro 5f air 22.09. 2017

Foirm iarrtais ri dhol gu obair@smo.uhi.ac.uk

 

  Tuairisgeul Obrach

  Foirm Iarrtais

 

Obraiche Curam-chloinne (Lan-ùine & pàirt-ùine)

 

Tha Fàs Mòr a'sireadh Obraichean Curam-cloinne  lan-ùine no pàirt-ùine airson obair aig an ionad curaim-chloinne Ghaidhlig againn ann an Sleite. Bidh sibh ag obair mar phàirt de sgioba airson àite is àrainneachd shabhailte agus bheothail a chruthachadh dhan chloinn.

Bidh sibh fileanta sa Ghaidhlig agus doigh mhath agaibh le clann. Bhiodh teisteanas ann an cùram-chloinne na bhuannachd, ach mura h-eil seo agaibh feumaidh sibh a bhith deònach trèanadh freagarrach a ghabhail os làimh.

Airson tuilleadh fiosrachaidh agus foirm-iarrtais cuiribh fios gu sm00fasmor@uhi.ac.uk / 01471 888366

 


 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!