Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cùrsaichean Goirid

Fàilte gu Cùrsaichean Goirid an t-Sabhail

Tha sinn an dùil gun tèid clàr-ama nan Cùrsaichean 2019 fhoillseachadh an seo aig deireadh an t-Sultain.

Tha còrr is dà fhichead bliadhna bho thòisich a' Cholaiste le bhith a' tabhainn chùrsaichean goirid ann an ionnsachadh Gàidhlig agus ceòl traidiseanta. Bhon uair sin, tha sinn air cliù a chosnadh airson eòlas-teagaisg agus beatha sòisealta ann an àrainn chàirdeil thaiceil.

Bidh faisg air mìle duine a’ dèanamh cùrsa goirid aig SMO thairis air a' bhliadhna. Gach bliadhna aig àm na Càisge agus as t-Samhradh, bidh iomadh cùrsa ri fhaighinn, lethid Gàidhlig, òrain Ghàidhlig, fìdhlearachd, dealbhadaireachd, bogsa is eile, uile stèidhichte san Eilean Sgitheanach.

Gheibh sibh clàr dhe na cùrsaichean sa Giblean is Samhradh air an làrach-lìn an seo.  Ma tha ceistean sònraichte agaibh cuiribh fios air post-dealain/fòn agus nì sinn ar dìcheall ur cuideachadh.  Gheibhear cuideachd fios mu dheidhinn goireasan na Colaiste, seòmraichean is campadh.  Tha àite-fuirich agus biadh ri fhaighinn aig a’ cholaiste, aig cridhe coimhearsnachd Gàidhlig, agus bidh tachartasan taitneach a’ gabhail àite air an oidhche tron t-seachdain:- cuirmean-ciùil, cothroman còmhraidh, seiseanan-ciùil agus cèilidhean is dannsa. Thathar a moladh gun leugh is tuig sibh na Cumhachdan & Cùmhnantan againn.

Tha sinn an dòchas gum faic sinn am bliadhna sibh, co-dhiù a tha sibh a' tilleadh, a' tòiseachadh - neo a' tòiseachadh às ùr!

                                                                

Sgioba nan Cùrsaichean Goirid

Sabhal Mòr Ostaig
Slèite
An t-Eilean Sgitheanach
IV44 8RQ
Alba

Fòn: +44 (0)1471 888 246 / 240
Post-d:
cg.smo@uhi.ac.uk